كل عناوين نوشته هاي *:-)*

*:-)*
[ شناسنامه ]
آهنگ \سلام آخر\ ...... چهارشنبه 94/7/15
تکيه بر باد ...... چهارشنبه 94/7/15
آغوش امن ...... چهارشنبه 94/7/15
سلام به همه ...... پنج شنبه 94/5/15
چشم من ...... شنبه 94/3/9
اين بچه نفسه منه(خواهرزادمه)الهي عاله قربونت بشه ...... شنبه 94/3/2
بازهم يک غريبه ...... سه شنبه 94/2/15
دوستون دارم ...... جمعه 94/2/11
دلتنگي ...... جمعه 94/1/28
خوشبختم ...... سه شنبه 93/12/5
دوستت دارم ..... ...... جمعه 93/12/1
خسته شدم ، از اين منه به درد نخور ...... ...... جمعه 93/11/17
ليلاي من کجا ميبري ؟! ...... جمعه 93/11/17
جزيره !!!!! ...... جمعه 93/11/17
بي واژه ...... سه شنبه 93/11/14
   1   2   3      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها