سفارش تبلیغ
صبا

در همعشق
تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغـــاز عالــم تو را دوست دارم

چه شب ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارم

نه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !

من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارم

سلامی صمیمی تر از غـم ندیدم

به اندازه ی غم تو را دوست دارم

بیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزد

بگوییم با هم : تو را دوست دارم

جهان یک دهان شد همـــآواز با ما :

تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم

_________________________$$$$$$$_______________$$
________________________$$$$$$$$$$___________$$$$$
________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$
________________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$
_________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$
_____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$
___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$
__________$$$$$_____$$$$$$$$ $$$$$$____$$$
_________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$
_______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$
______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$
___$$$$$$___________________$$$$$$$$$$

خسته ام
 


از من نرنج …

نه مغرورم نه بی احساس
فقط خسته ام
خسته از اعتمادی بیجا !
برای همین قفلی محکم بر دل زده ام


----------------------------------------------------------------------------

ترجیح
 

  

گرمای تنت ارزانی همان لاشخورها . . . .

من سرمای تنم را به گرمای هوست ترجیح میدهم

--------------------------------------------------------------------

خودم
این روزها

بیشتر از هرزمانی

دوست دارم خودم باشم !!

دیگر نه حرص بدست آوردن رادارم

و نه هراس از دست دادن را .....

هرکس مرا میخواهد بخاطر خودمبخواهد

دلم هوای خودم را کرده است ... همین
اندوه
انـدوه که از حــد بگــذرد

جایش را می‌دهد به یک بی‌‌اعتنایی مـزمـن !

دیـــگـر مـهـم نـیـســت :

بــــــــــودن یا نـبـــــــــودن ؛

دوست داشـتــن یا نـداشـتـــن ...

آنـچه اهـمـیـت دارد

کــــشــــداری رخـوتـنـاک حسی است

که دیگر تـو را به واکـنـش نمی‌کـشانــــد !

در آن لحظه فـقـط در سکوت غـرق می شـوی

و نـگـاه می‌کـنی و نـگــــــــــاه

........

دخترانه


هستن دخترایی که نگران پاک شدن آرایششون نیستن چون آرایش ندارن

 و صورتشون بی آرایش زیباست

با روسرشون گنبد امام زاده درست نمیکنن

دخترایی که وقتی یه پسر. پولدار میبینن دلشون نمی لرزه .....چون دلشون دله نه ژله....

هستن دخترایی که با دیدن ماشین پسرا کف نمیکنن ....چون اینا دخترن نه دلستر....

عشق براشون مقدسه ...اگه بهش دچار بشن همه کار برای عشقشون انجام میدن.....

سلامتی همشون♥♥♥

غرور
 چه پـــــر جـــــرأت و مغـــرور مـی شــود در بـرابــرت


   .... کســـی که مـــی فهمــــــد


   از تـــــــه دل دوسـتــــش داری .... !خسته

مگر خودت نگفتی خداحافظ؟


پس چرا وقتی گفتم"به سلامت" نگاهت تلخ شد؟


برو به سلامت


دیگر هم سراغم را نگیر!


خسته تر از آنم که بر سر راهت بنشینم


و دلیل رفتنت را جویاشوم...


لبخند

مدتی است دیگر از تهِ دل نمیخندم

فقط لب هایم

نقشی به نام لبخند را بازی میکنند

تا کسی نفهمد بی تو چه میگذرد

تنها

نقش درخت خشک را بازی میکنم..

نمیدانم چشم انتظاربهارباشم..

یا هیزم شکن..
[ دوشنبه 92/8/13 ] [ 9:17 صبح ] [ *:-)* ] [ نظر ]